Varžybų taisyklės.

 

Forest Sport 2014 varžybų taisyklės

1) Komandų formavimas ir registracija

-        Komandos sudėtis- penki žmonės (ne daugiau ir ne mažiau); prisilaikant, arba nebūtinai, lyčių lygybės principo J;

-        Komandos narių apranga - be apribojimų. Pageidavimas, kad komanda turėtų kokius nors išskirtinius ženklus (vienodi, ar bent jau panašūs marškinėliai, kepurės, vėliavos ir t.t.);

-        Komandos išsirenka savo kapitoną, kuris atsako už komandos tinkamą elgesį, organizaciją ir taisyklių laikymąsi;

-        Prieš varžybų startą komandos kapitonai privalo užregistruoti komandą ir komandos narius varžyboms. Užregistravus gaunami varžybų dalyvių individualūs numeriai, kurie visų varžybų metu turi būti prisegti matomoje vietoje prie dalyvių aprangos.

 

2) Varžybų rungtys

a) Orientacinis bėgimas mišku su tarpinėmis užduotimis

-        Orientaciniame bėgime laikas skaičiuojamas nuo bėgimo starto iki finišo linijos kirtimo. Kiekvieno dalyvio laikas skaičiuojamas individualiai, o vėliau susumuojamas kaip komandinis. Dalyviai startuoja kas 15 sekundžių pagal teisėjų nustatytą dalyvių sąrašą;

-        Trasa yra pažymėta dažais ant medžių, akmenų ar kt. objektų nupieštomis rodyklėmis. Dalyviai privalo laikytis pažymėto maršruto, nesistengti trasos sutrumpinti „nukertant“ kampą, antraip komandai bus skiriami baudos taškai;

-        Tarpiniuose kontrolės taškuose numatytos užduotys arba klausimai miškininkystės, gamtos pažinimo, dendrologijos, medžioklės ir kt. temomis, kurie iki varžybų pradžios nėra atskleidžiami (paslaptis). Užduočiai atlikti / klausimui atsakyti skiriama iki 20 sekundžių. Užduočių įvykdymas arba neįvykdymas atitinkamai prideda arba atima po vieną balą kiekvienam dalyviui.

b) Ilgoji estafetė „Miško kliūčių ruožas“

-        Kliūčių estafetėje dalyvauja visa komanda. Estafetės trasa sudalinta į tam tikrus ruožus-etapus, kuriuose paruoštos įvairios sportiškai-ūkiškos užduotys. Kiekvienam etapui įveikti komanda deleguoja vis naują komandos narį, t.y. pagal komandos susitarimą kiekvienas narys įveikia bent vieną iš estafetės ruožų. Kiekvieno ruožo-etapo pabaigoje laukiančiam komandos draugui perduodama estafetės lazdelė; paskutinį etapą įveikiantis žmogus bėga visu smarkumu ir kerta finišo liniją;

-        Fiksuojamas bendras estafetėje sugaištas visos komandos laikas, susumuojami užduočių metu surinkti teigiami ir neigiami taškai. Papildomi 3 baudos taškai skiriami už estafetės lazdelės pametimą.

 

3) Taškų skaičiavimas ir nugalėtojų išaiškinimas

-        Orientaciniame bėgime ir estafetėje užfiksuoti individualūs kiekvieno komandos nario laikai yra susumuojami taip gaunant suminį komandos laiką, kaip ir susumuoti individualiai surinkti taškai sudaro suminį komandos tašką;

-        Pasibaigus varžyboms, svertiniu principu išskaičiuojamas kiekvienos komandos bendrasis balas: 50% lemia suminis komandos visų varžybų rungčių laikas ir 50 % lemia surinktų taškų suma;

-        Pagal bendruosius balus išaiškinami nugalėtojų komanda ir prizininkai.